Chính Sách Hợp Tác

Chính Sách Hợp Tác

Công ty TNHH TMSX Quy Nguyên xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Quý Khách hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm của Công y chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tỉnh quý báu của Quý khách, Công ty Quy Nguyên thực hiện chương trình chiết khấu bán hàng cho tất cả các khách lảng, đơn vị bán lẻ trên toàn quốc khi đặt hàng hoặc mua hàng tại Công ty.

Chính sách được áp dụng cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng, đơn vị bán lẻ trên tòan quốc khi đặt hàng hoặc mua hàng tại Công ty Quy Nguyên và Chùa Long Hương.

  1. Sản phẩm áp dụng:

Tất cả các mặt hàng do Công ty Quy Nguyên sản xuất.

  1. Mức chiết khấu

– Hóa đơn từ 11.000.000 đến 22.000.000 đồng: hưởng chiết khấu 3%.

– Hóa đơn từ 22.000.000 đến 28.000.000 đồng: hưởng chiết khấu 5%.

– Hóa đơn trên 28.000.000: hưởng chiết khấu 10%.

 

Đồng thời công ty sẽ chiết khấu thêm trên tổng hóa đơn mua mua hàng của tháng (Tính từ ngày 1 đến ngày 31 hàng tháng):

  • Tổng hóa đơn trong tháng từ 68.000.000 đến 100.000.000 đồng. Chiết khấu 1%
  • Tổng hóa đơn trong tháng trên 100.000.000 đồng. Chiết khấu 2%.

Thời gian áp dụng từ 05/1/2019 đến khi công ty Quy Nguyên có thông báo chiết khấu mới.