Điều khoản khác

Điều khoản khác

Điều khoản về bảo mật của Quy Nguyên

Quy Nguyên cam kết sẽ bảo mật thông tin từ khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, chúng tôi luôn tuân thủ theo các nguyên tắc bảo mật như sau:

Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, Email Số điện thoại,  Tỉnh/Thành phố/Quốc gia

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ, đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Vì thế, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp vào những việc sau:

  • Gửi thư giới thiệu sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi, các tin tức chuyên môn hữu ích cho khách hàng
  • Cung cấp thông tin, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng
  • Tư vấn, hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng
  • Giải quyết tranh chấp, vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của website
  • Liên hệ, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng (nếu có).